NZOZ Terapia Terapia - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Umów się na wizytę

+48 68 383 06 06

Sprawdź kiedy zarejestrowałeś swoich bliskich na wizytę

NZOZ Terapia Krosno Przychodnia NZOZ Terapia sp.p. jest spadkobiercą tradycji 4 Wojskowej Specjalistycznej Przychodni w Krośnie Odrzańskim, która była komórką Szpitala Wojskowego w Krośnie Odrzańskim.

Po wprowadzeniu reformy służby zdrowia w 1999 roku i utworzeniu Branżowej Kasy Chorych 4 WSPL przekształciła się w filię Polikliniki MSWiA w Zielonej Górze, w której prowadzono działalność leczniczą zarówno w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej jak i poradni specjalistycznych.

Dnia 16.10.2002 utworzony został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Terapia -Dubieński, Kowalski, Kufka – lekarze spółka partnerska, który podpisał samodzielny kontrakt na leczenie w ramach POZ z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Początkowo przyjęcia pacjentów odbywały się w dawnym budynku 4 WSPL przy ulicy Piastów w Krośnie Odrzańskim, ale wysokie wymogi odnośnie nowoczesnej opieki zdrowotnej sprawiły, że spółka podjęła decyzję o budowie nowej siedziby. W tym celu poczyniono starania o pozyskanie środków unijnych, które umożliwiłyby zarówno poprawę warunków lokalowych jak i podniesienie poziomu zatrudnienia oraz wprowadzenia nowych usług medycznych na lokalnym rynku.

W dniu 07.08.2009 roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu o nazwie: Poprawa jakości usług i wprowadzenie innowacyjnej usługi medycznej w nowej przychodni NZOZ TERAPIA. Projekt ten został rozpatrzony pozytywnie i został przyjęty do realizacji, będąc współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Dzięki tym środkom Nasi pacjenci mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury zarówno architektonicznej spełniającej wszystkie wymogi unijne, jak i z nowoczesnego sprzętu do badań i diagnostyki.

Ultrasonograf firmy Toshiba należy do najnowocześniejszych w swojej klasie i jest jedynym w województwie lubuskim a do niedawna pierwszym w Polsce tego typu aparatem.
Krosno Nowatorską metodą zarówno diagnostyczną jak i służącą do terapii i treningu personalnego jest metoda Biofeedback, która dzięki inwestycji współfinansowanej przez środki unijne trafiła do naszej przychodni i jest oferowana zarówno naszym pacjentom jak i wszystkim chętnym mieszkańcom.
Na uwagę zasługuje również kącik zabaw, który pozwala małym pacjentom zapomnieć o dolegliwościach oraz uprzyjemnić czas oczekiwania na wizytę, oraz osuszyć łzy po nieprzyjemnym ale koniecznym zastrzyku. :) To również zasługa projektu unijnego zrealizowanego przez NZOZ Terapia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.