NZOZ Terapia Terapia - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Umów się na wizytę

+48 68 383 06 06

Sprawdź kiedy zarejestrowałeś swoich bliskich na wizytę

Co to jest HPV ?

HPV (Human Papillomavirus), czyli wirus brodawczaka ludzkiego jest przyczyną najbardziej powszechnych infekcji przenoszonych drogą płciową. Dotychczas odkryto około 170 typów tego wirusa, a spośród nich ok. 40 wywołuje zakażenia okolic narządów płciowych i odbytu.

Ogólnie rzecz biorąc wirusy można podzielić na:

Drogi zarażenia

Do zarażenia wirusem dochodzi najczęściej podczas kontaktów seksualnych (genitalno-genitalnych, oralno-genitalnych, analno-genitalnych). Przeniesienie możliwe jest również podczas ciąży (w czasie przechodzenia płodu przez drogi rodne matki zarażonej wirusem HPV) oraz przez palce rąk na skórę lub błony śluzowe dziecka, jeśli rodzice nie przestrzegają higieny, a posiadają zmiany wywołane przez HPV.
Źródła zakażenia nie stanowią środki higieny, bielizna, narzędzia medyczne itp. oraz kontakt z krwią.
Stosowanie prezerwatyw stanowi barierę utrudniającą przenikanie wirusa, jednak nie jest to zabezpieczenie całkowite, ponieważ wirus znajduje się także na skórze moszny czy łechtaczki.

Czynniki ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy

Czynniki prawdopodobne:

Inne choroby, które mogą być powodowane przez HPV:

Zapobieganie

Obecnie prowadzony jest ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, który obejmuje wykonanie bezpłatnego badania cytologicznego przez wszystkie kobiety ubezpieczone w NFZ w wieku 25-29 lat, które nie wykonywały cytologii w ciągu ostatnich 3 lat oraz skierowanie na dalszą diagnostykę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wyniku badania.
Dodatkowo uchwałą Zarządu Krośnieńskiego na terenie Powiatu Krośnieńskiego przeprowadzany jest „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lara 2009-2014”, który przewiduje bezpłatne szczepienia profilaktyczne przeciwko HPV uczennic klas I gimnazjów zamieszkałych na terenie Powiatu Krośnieńskiego.

Szczepienia

Szczepienia przeciwko HPV polegają na wprowadzeniu do organizmu wirusopodobnych cząstek za pomocą zastrzyku domięśniowego w ramię. Cykl szczepień składa się z 3 dawek, które podawane są w odstępach 0 – 2 – 6 miesięcy.

Szczepionka ma charakter profilaktyczny,  zatem daje niemal 100% gwarancję wyeliminowania ryzyka powstania zmian wywołanych przez typy HPV zawarte w szczepionce w przypadku osób, które nie są zakażone tymi typami, a więc takich, u których nie nastąpiła jeszcze inicjacja seksualna. Szczepionka skierowana przeciwko HPV 6, 11, 16 i 18, stosowana na terenie Powiatu Krośnieńskiego, wykazuje skuteczność 96% w przypadku gruczolakoraka szyjki macicy, 75% w przypadku raka płaskonabłonkowego, 99% w przypadku brodawek narządów płciowych i ok. 100% w przypadku zmian na błonach śluzowych pochwy wysokiego stopnia. Zakażenia HPV zmniejszają szansę zajścia w ciążę i donoszenia ciąży, więc szczepienia przeciwko HPV ograniczają występowanie tego typu zjawisk.

Szczepionka nie pełni funkcji leczniczych tzn. nie zapobiega i nie likwiduje zmian na błonach śluzowych szyjki macicy itp. powstałych u osób już zarażonych danym typem wirusa i spowodowanych długotrwałym zakażeniem HPV. Jednakże także osoby zakażone mogą podjąć się szczepienia, ponieważ szczepionka może chronić je przeciw zmianom wywołanym przez pozostałe typy wirusa.

Po podaniu szczepionki może wystąpić gorączka, ból, obrzęk, zaczerwienienie w miejscu wkłucia, siniak, świąd, jednakże są to działania niepożądane obecne także w przypadku innych szczepień, także tych znajdujących się w kalendarzu szczepień obowiązkowych. Skuteczność szczepionki nie zmienia się nawet, jeśli zostanie ona podana razem z inną szczepionką, np. przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
Szczepieniu nie powinny zostawać poddawane osoby w okresie ciężkich chorób gorączkowych.

Badania cytologiczne

Należy pamiętać, szczepionka nie chroni całkowicie przed rakiem szyjki macicy, gdyż mogą go spowodować inne typy HPV niezawarte w szczepionce, mimo że ich znaczenie jest znacznie mniejsze (odpowiadają za mniejszy odsetek nowotworów). W związku z tym nieodzowne jest wykonywanie badań cytologicznych, nawet jeśli zostało się zaszczepionym.

Badanie cytologiczne jest rodzajem badania ginekologicznego, które polega na  pobraniu komórek nabłonka z powierzchni szyjki macicy za pomocą specjalnej szczoteczki. Następnie komórki oceniane są pod mikroskopem. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, które mogą świadczyć o stanie zapalnym lub rozpoczynającym się procesie nowotworowym, kobieta zostaje skierowana do dalszej diagnostyki w celu dokładniejszych badań. Badanie cytologiczne pozwala na wykrycie zmian już na wczesnych etapach zarażenia wirusem, co pozwala na szybkie podjęcie działań i skuteczniejsze zapobieganie rozwojowi raka szyjki macicy.
Gdyby każdej kobiecie choć raz w życiu pobrano wymaz, ryzyko śmierci z powodu raka szyjki macicy obniżyłoby się o 40%.

Badanie cytologiczne jest bezbolesne i najlepiej je przeprowadzić:

W dniu badania nie należy współżyć ani zakładać tamponów.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca rozpoczęcie badań cytologicznych maksymalnie do 3 lat od inicjacji seksualnej, nie później jednak niż do 25 roku życia. W przypadku prawidłowego wyniku badania, należy je powtarzać co 3 lata, z wyjątkiem przypadku znalezienia się w którejś z wymienionych grup ryzyka: kobiety zarażone wirusem HIV, kobiety przyjmujące leki immunosupresyjne, kobiety zakażone typem HPV wysokiego ryzyka, kobiety leczone w przeszłości z powodu raka szyjki macicy lub śródnabłonkowych zmian szyjki macicy wysokiego stopnia, które badanie cytologiczne powinny wykonywać do 12 miesięcy.

Niestety, pomimo wprowadzenia ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, zgłaszalność kobiet w Polsce na badania cytologiczne wynosi 27% (pomimo wysyłania zaproszeń na badania), co sprawia, że Polska należy do krajów o najwyższym współczynniku zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy wśród krajów UE.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.