NZOZ Terapia Terapia - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Umów się na wizytę

+48 68 383 06 06

Sprawdź kiedy zarejestrowałeś swoich bliskich na wizytę

Dane osoby, dla której dokonywany jest wybór

lub Poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej

popraw dane

popraw dane

popraw dane

popraw dane

-

popraw dane

popraw dane

Adres do korespondencji

popraw dane

-

popraw dane

popraw dane

Dane osoby dokonującej wyboru dla świadczeniobiorcy

popraw dane

popraw dane

Deklaracja wyboru LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Deklaracja wyboru PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Deklaracja wyboru POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.